torsdag 13. oktober 2011

Lærerne er dumme

Dagens lærere har en lav IQ. De som skal forvalte våre barns muligheter på arbeidsmarkedet er dumme. Ja mon det?

Jeg snakket nylig med en ung kvinne som jobbet i skolen og underviste i helsefag. Hun var utdannet sykepleier. Hun har nå igjen satt seg på skolebenken for å utvikle seg i sitt opprinnelige fag. Hun fikk en dag såpass mye pes fra rektor at hun fant det ikke formålstjenlig å fortsette i jobben som underviser. Hvorfor?

Jo, en av hennes elever kom en dag rusa til hennes timer. Rusa på narkotika. Hun beordret eleven ut av klasserommet; dette var mer enn hun kunne akseptere. Går dette an, da?

Jeg har selv den samme erfaringen, men dette var på 80-tallet. En av mine elever en guttunge var helt klart ikke moden for undervisning. Han fikk ekstraundervisning i enkelte fag, men stort sett var han et uromoment. Jeg valgte den gammeldagse metoden og sendte ham på gangen. Dette ble jeg fortalt av rektor; det kunne man ikke gjøre. Jeg fortsatte som vikar enda en stund og lot ungene stort sett få gjøre som de ville. Jeg hadde gode dager bak kateteret i denne tiden. Da det faller meg stort sett unaturlig å skrike eller trygle om ro. Disiplin hadde jeg ikke tidligere hatt et problem med da jeg underviste som svært ung på 70-tallet.

Noe hadde skjedd i mellomtiden. Og mye har skjedd de siste 40-50 årene. Vi har fått et eget tenke-politi. En svært liten elite som hevder at de vet best hvor skoen trykker. Om den trykker er ikke en problemstilling. Skoen trykker og det må de visstnok gjøre noe med. Døgeniktene er med årene blitt bare flere og flere. Som en venninne sa; sosialistene er gode å ha hvis du ønsker å utnytte systemet. De er nemlig så dumme selv, at de forstår ikke hva som skjer over hodene deres. Så lenge de selv kan få dra nytte av de samme godene som følger i kjølvannet, så er de villige til å overse det faktum at de ikke forstår.

Gradvis har vi sett at sosialdemokratene har endret reglene. Det er ikke mye som henger på greip om dagen på de aller fleste arenaer. Ingenting får lenger konsekvenser. Folk kan ikke sies opp og sitter trygt uansett brølere. Selv justisministeren sitter trygt!

Ungene skal ikke snakkes hardt til; hva nå det betyr? Ungene skulle heller ikke lenger sitte på hver sin pult; om ikke noe så er det jo lettere å skille ut et barn/ungdom ved sin egen private pult enn om de sitter i grupper. Det er lett å skjule sine manglende evner i en gruppe. Karakterer ble det etterhvert ikke snakk om! Tenke seg til at lærern skulle ta seg den friheten å marginalisere barna våre på den måten. Etterhvert skled undervisningen ut. Ungene vandrer nå rundt som tapte får og leter etter en voksenperson som kan sette grenser og siden de nå er på skolen 1/3 av døgnet så etterlyser de noen som kan korrigere dem i faget. Dette initiativet alene tyder på høy IQ; ikke lav.

At Nrk idag kan fortelle oss at lærere har en lav intelligens henger ikke på greip. Hvis Nrk sikter til etniske nordmenn så er det konstatert at vi tilhører den folkegruppen som har en intelligens noe under den høyeste. Kinesere skal visstnok ha en høyere IQ. Folk sør for Sahara er de dummeste, siden vi nå er inne på temaet. Hvorfor Nrk nå plutselig fokuserer på IQ forekommer meg underlig. Dette temaet har jo lenge vært et ikke-tema. Men nå er altså denne diskusjonen blitt stueren? Interessant, men dessverre tror jeg at den sosialistiske kanalen har en egen agenda.

Norske, etniske lærere har ikke blitt dummere. Deres IQ-nivå har vært det samme helt fra de begynte på den sosialistiske skolen der man idag mener at ingen skal få anledning til å utmerke seg. Dette er i tråd med deres ideologi. Men hva får vi igjen for en elendig norsk skole? Gjett en gang:

Elendige norske lærere! De har jo ikke lært noe av vesentlig betydning. Og den erfaringen de selv gjorde i sin egen oppvekst den har de selvsagt tatt med seg inn i sitt yrke som lærer. Kan da vel ikke være så mye mer å si om det? Rent bortsett fra at ingen med et kunnskapsnivå over middels gidder lenger søke seg til lærerhøyskolene. Skremmende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar