mandag 11. juli 2011

Troverdige med-dommere?

I dagens VG, 11 juli tar tidligere lag-dommer Lars-Jonas Nygaard opp det han vil belyse som et problem med at lek-dommere får for stor makt. Legdommere er deg og meg; uten juridisk kompetanse. I straffesaker er det 10 lekdommere som avgjør saken med ett ja eller ett nei. Begrunnelse er ikke påkrevet. I andre ankesaker for Lagmannsretten er det fire meddommere som også er «deg og meg», samt 2 fagdommere.

Nygaard problematiserer det han mener er det faktum at «du og jeg» har for stor makt og at dette går på rettssikkerheten løs. I bevis-ankesaker som kan medføre mer enn 6 års fengsel går saken for jury med 10 lekmenn; fem kvinner og fem menn som skal avgjøre skyld-spørsmålet uten annen kontakt med de tre fagdommerne enn en muntlig rettsbelæring. Muntlig rettsbelæring? Du må bruke minst 5 år på en utdannelse som kan gi deg retten til å kalle deg jurist. Og den utdannelsen er ingen «kjære mor». Det er nok å lese og sette seg inn i for å si det mildt. Men her skal altså juryen som er «deg og meg» retts-belæres i løpet av en times tid?

Det sier seg selv at det må gå på rettssikkerheten løs! I enkelte saker som har gått for Lagmannsretten setter da også fagdommerne juryens dom til side. Der de faktisk kjører sitt eget løp. Med andre ord signaliserer at juryens «ja eller nei» ikke henger på greip. Og vi vet hva det betyr.

Derfor er jeg av den oppfatning at rettssikkerheten i domstolene der lek-dommere får anledning til å dømme deg - ikke er noe annet enn å spille Bingo. Det må det bli en slutt på og det er dette tidligere lag-dommer Nygaard nå går i bresjen for. Advokatene derimot har frem til nå stukket kjepper i hjulene for forslag som dette som går tilbake til 1969, der det som det står i innlegget i VG Stortinget «to ganger er behandlet solide forslag om opphevelse av juryordningen».

Jeg tror ikke mange reflekterer over dette faktum før de selv står i retten foran 2 «dommere» som aldri har sett i en lov-bok, men som kun har fått lov til å stå på en med-dommer-liste - så sant de ikke er straffedømt de siste 10 årene! Er dette betryggende?

I is-klump-saken der Robin fikk medhold er det fristende å legge all tvil til side å gratulere. Men det blir et stort tankekors at det vitnet som kunne tidfeste når is-klumpen traff Robin og samtidig konstatere at det var en is-klump og ikke et snø-ras det var snakk om - ikke med ett ord er nevnt i dommen. Ikke så viktig? Jo, jeg mener det – vi har dyktige advokater som vil vri på hvert eneste ord i denne dommen og med full styrke nå vil komme tilbake å motbevise all tvil. Og det til tross for at det umulig er noen tvil. Men det er sånn norsk lov «bearbeides».

Det går mange skyldige fri i dette landet pga advokater som Schiøtz. Hadde jeg vært Robins foreldre hadde jeg ansatt adv Elden først som sist! Han fikk terroristen og psykopaten Bhatti satt fri for enhver anklage. Og det folkens, ække dårlig. - Jeg fulgte den saken også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar