mandag 25. juli 2011

Om å påberope seg nødrett

Kapittel 3. Grunnvilkår for straffansvar

§ 17. Nødrett

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

- Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold har han ikke erkjent straffskyld etter det retten forstår mener han at han måtte gjøre det for å "redde Norge og Vest-Europa fra blant annet kulturmarxisme og muslimsk overtagelse"

Det falt en interessant kommentar fra kjendisadvokat H arald Stabell da han var innkalt som ekspert på Nrk idag. Dette var noe advokaten visste «noe» om og han er jo ikke akkurat noen novise. Og når vi andre legfolk har sett hvordan hans likesinnede argumenterer i retten, blir jeg ikke overrasket over hvilke argumenter advokat Lippestad, Anders B Breivik, terroristens advokat for anledningen - vil komme til å benytte seg av. Han skal jo tross alt forsvare klienten sin. Og det var visst heller ikke tilfeldig at Lippestad ble valgt av mannen, som fremstår som en reinspikka volds-psykopat.

Breivik har tydeligvis studert Lippestad som forsvarer og hans argumenter i tidligere saker. Som forsvarer for mannen som ble dømt for et drap der offeret var en afrikaner f eks. Den s k Holmlia-dommen. Jeg har ikke lest den, men Breivik som fremstår som en beregnende og en følelseskald person uten medfølelse for andre må ha funnet noe hos Lippestad som han sympatiserer med. I en gal manns hode kan alt skje!

Med så var det altså advokat Stabells kommentar til det faktum at Breivik ikke anser seg å være skyldig. Han hevder at det var en nødvendig handling han måtte gjøre. For å redde oss fra islamismen som brer om seg i samfunnet. Det kan det ikke være noen tvil om, selv om de naive gjør sine hardnakkede forsøk på å forstå dem ihjel; muslimene. Vi har jo disse kunnskapsløse kvinner og menn som hevder at muslimske kvinner bør få kle seg som de vil. At disse uniform-kledde kvinnene provoserer både muslimer og ikke-muslimer det ønsker de ikke se i øynene. For da er det jo ikke lenger islamofobe nordmenn som får passet sitt påskrevet, men de muslimske kvinnene også - og det av sine egne. De kunnskapsløse nordmenn velger da å foss-ro seg ut av debatten de har viklet seg inn i. For dette ønsker de da ikke lenger forholde seg til.

At man nå i Belgia og Frankrike og snart Italia nå innfører og har innført forbudslover mot å bære islamske uniformer - er sånn de fleste av oss ser bare begynnelsen på en bevegelse som nekter å akseptere denne formen for islamisering i vesten. Dette var det også Breivik oppdaget og kastet seg på. Han ville redde verden fra islamisering generelt - og nordmenn spesielt fra dagens regjering som han kaller forrædere som skal straffes. Ja, hvem har ikke tenkt sånne tanker?

Så bli ikke overasket når Lippestad i Tingretten lar det hagle argumenter om nødrett; det kan skje; hvem vet? Den gang advokat Elden forsvarte terroristen og psykopaten Bhatti, så ble argumentet om at politiet hadde brukt ulovlige avlyttingsmetoder det som reddet Bhatti fra forvaring.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2459225.ece

http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleId=3131827

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar