torsdag 28. april 2011

En muslim med huet under armen...

Skal jeg aldri kunne slutte å undre meg over muslimske innvandreres kunnskapsløshet? Er de dumme eller har de ganske enkelt valgt å neglisjere nordmenns forventninger til dem? Ikke nok med at vi skal måtte forholde oss til dem på daglig basis som naboer og lignende, men noen av disse har latt seg velge til politikere. Og da spesielt i miljøer der de selv mener det er behov for dem selvsagt. Dem ja, for er det noe som står klart for undertegnede så har de ingenting å gjøre i miljøer der Ola og Kari har valgt å slå seg ned. Og stadig velger å flytte til. Der har de ingenting å utrette. Det er jo en grunn til at Ola og Kari har valgt å flytte fra Grorud til Bærum.

Hvem som helst kan i realiteten få plass i et kommunestyre. Ikke derfor sagt at de er egnet til å representere deg og meg; tvert imot må jeg kunne påstå etter å ha sittet som representant for et politisk lokallag selv og bivånet udugeligheten på første rad. Men å sitte på Stortinget eller i Regjering er selvsagt noe helt annet. Og får man valgt inn en muslim på Stortinget så er han selvsagt kvotert inn. Ja, det må han vel være?

Ta f eks Arbeiderpartipolitiker Khalid Mahmood; en muslim som liksom liksom skal delta i debatten om integrering. Han har idag kommet meg et utspill som ikke henger på greit. For hør bare:

Han foreslår gratis barnehage for etniske norske barn i innvandrertette områder i Oslo! Målet er å sikre gode språkmiljøer. Hæ? Nå vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg tror jeg velger gråten etter dette forslaget å dømme. Leser ikke denne politikeren norske aviser? TV-antenna er kanskje koblet opp til al-Jazera døgnet rundt? Følger han egentlig med? Eller går han stadig vekk med huet under armen og armen i bind? Hever lønna som politiker fordi han er kvotert inn som muslim? Hvor mye energi skal vi være nødt til å bruke på disse folka?

Nå skal man være forsiktig med å skjære alle muslimer over samme kam. Selv om det er menneskelig å gjøre det når vi gjentatte ganger blir konfrontert med deres sans for kriminalitet. Det er derfor ikke uten grunn at Ola og Kari flytter fra strøk der muslimene bor. Dette er en helt naturlig konsekvens av muslimenes egne påvirkningsmuligheter. Muligheter som de gis daglig av våre udugelige politikere. En politikk som jeg oppfatter som en villet politikk.

Men når denne Mahmood tillater seg et såpass ufint tilbud, lurer jeg faktisk på om mannen er stokk dum. Nå skal det ikke stikkes under en stol at de norske tabloide mediene velger å holde seg mange steg bak virkeligheten - og som sannhetsvitner duger de neppe hvis de ønsker nå frem til folk som knapt forstår det norske språk. Men her har vi altså med en person som skal fungere som politiker, men viser seg altså å være en person som helt klart lever i sin egen lille drømme-verden? Der hans høyeste ønske her i livet er å omvende det norske folk til sin hedenske religion med sharia-lover og all slags faenskap!

Tilby norske etniske barn gratis barnehage? Norske etniske barn som de siste årene tas ut av barnehager og skoler for å slippe unna den muslimske påvirkningen! I barnehager med nær opp til 100% minoritetsbarn. Der eventyret om «de tre små griser» må vrakes for ikke å støte de muslimske barna? Der julesanger og norske høytider gradvis forsvinner og må kalles noe annet for å unngå å støte folk som tilber en gud vi ikke har noe ønske om å forholde oss til! Der barn helt ned i spedbarns alder går med hijab for ikke å friste kåte muslimske menn? Der de samme gjerne driver propaganda mot de etnisk norske ungene for å få dem til å gå med et plagg om stadig vekk vekker sinne og forbannelser?

Nei, jeg gir ikke opp, men som sagt jeg er glad jeg har fremtiden bak meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar