onsdag 9. februar 2011

Støvet la seg visst aldri!

I et av mine innlegg i min lange serie om psykopater, sier jeg noe som noen kanskje vil oppleve som eple-kjekt: «at det er på tide å komme seg videre». For min del ble serien en viss form for terapi. Jeg kunne vende ryggen til urokråkene i familien; for en tid. Men selv om man fjerner seg fra menneskene som har plaget deg hele livet, så har disse hatt godt av tid til å rotte seg sammen med hverandre. For ikke å snakke om å hjernevaske egne familiemedlemmer som uten tvil fremstår som dysfunksjonelle idag; og helt klart er rammet av psykopatens manipuleringer. Disse er uten tvil blitt ofre, men har ikke kunnskap nok til å forstå det. Det kan bli interessant å følge dem i fremtiden.

For dette er mennesker som pga sin uvitenhet, for lengst har satt seg på gjerdet. De ser støvet som virvler opp rundt familiemedlemmet/offeret og innser ikke selv at de er berørt, og i ferd med å få livet sitt ødelagt i ruiner. De er fascinert av det destruktive rundt ofret, som kjemper seg gjennom en ny runde med sjikane - fordi det er saker og ting etter psykopaten i familien som det ikke lar seg gjøre å snu ryggen til. Støvet rundt offeret vil i realiteten aldri legge seg så lenge han/hun ikke fjerner seg bokstavelig - og man innser at den eneste men sørgelige løsningen - er et liv i ensomhet og totalt avskåret fra ens egen nære familie.

Psykopaten har så mye makt; ikke bare over sine egne familiemedlemmer som ennå ikke er seg det bevisst, men med sine velkjente manipuleringer og sitt velregisserte rollespill er det ikke mulig å komme utenom. Man blir regelrett hjernevasket! Det eneste offeret kan tillate seg er å holde en så lav profil som mulig. Bli taktisk og falsk. Være diplomatisk og imøtekommende. Spille på psykopatens bane-halvdel. Så lenge det er mulig. For offeret er det av stor viktighet å veie sine ord i den nye og overraskende vendingen livet har tatt. En ny og uventet situasjon skal takles med fatning. Og er du ikke årvåken kan du fort bli tatt på senga. For psykopaten vil alltid ligge i buskene forberedt på et angrep. Hans alltid årvåkne evner til å overskue situasjonen bør ikke undervurderes. Angrepet som kan slå deg helt ut, kan komme som lyn fra klar himmel. Husk du er og vil alltid være hans slakt-offer. Er du et familiemedlem, kan mange være indirekte involvert i saken mot deg. Den pågår og vil pågå helt til du selv eller psykopaten er gått i graven. Dette handler om gjentatte Kafka-prosesser.

Det er en makt-kamp som må spilles med presisjon og kløkt. Og selv om du vet at du alt tiltross vil tape mot denne galskapen, er det mulig å se fremover. For stormen vil løye omsider hvis du har styrke til å stå han av. Det du vet med sikkerhet er at hjernevaskede familiemedlemmer, som du engang hadde et godt og normalt forhold til, de vil forsvinne så lenge de stoler på sin egen vurderingsevne. Og den blir med tiden redusert. De er hjernevaskede og for psykopaten nyttige idioter, og behøver ikke være mange i antall. Det holder med en for at livet ditt surner. Men er det den ene som betyr noe for ditt eget velbefinnende, kan du ikke se bort fra at psykopaten har et godt grep om personen, hvis kognitive evner ikke makter å forstå at han er ført bak lyset.

Det er skremmende men interessant å følge de manipulerte som lever tett på psykopaten. For jeg er overbevist om at skulle dette forholdet fremstå normalt, så se ikke bort fra at noen personlighets-typer er det ikke mulig for psykopaten å få has på. Det er nemlig ikke tilfeldig hvordan psykopaten velger seg ut et offer. Og lever du et samliv med ham eller henne, betyr ikke det nødvendigvis at du oppdager hans skjulte, ondskapsfulle sider. Tvertimot er det interessant å observere hvordan psykopatens samlivspartner kan forsvare og forherlige sin ektefelle. Uten tvil fordi de selv har en robust personlighet, der de høyst sannsynlig bruker makt selv.

Psykopaten er nemlig ikke en person uten gode sider. Tvert imot har han/hun sjarmerende og tillitvekkende sider som gjør ham lett å like. I alle fall for ektefellen som har slått seg til ro med livet rundt mannen. Det er derfor ikke en robust person som ender som offer for psykopaten. Nei, tvert imot er det antagelig uten unntak mennesker med større omsorgsevne enn andre. Og mennesker som strekker seg lengre enn langt og med en engels tålmodighet er villig til å gi fra seg både selvrespekt og ære. For er du først i garnet på en psykopat sitter du fast for livstid, hvis det er familiemedlemmer det dreier seg om.

Et eksempel som kan kaste lys over det jeg beskriver her er en historie hentet fra virkeligheten. Offeret og psykopaten har over en periode kommet godt overens. Psykopaten har ikke oppdaget offerets skuespill og dialogen dem imellom har vært jovial og fornuftig, utfra et ønske om å gå taktisk til verks. Offeret vet at det er den eneste måten å forholde seg til psykopaten på. Sistnevnte er imidlertid ikke stand til å holde seg inne med den personen som er en viktig brikke for at regnestykket skal gå opp. Det er stadig konflikter mellom parter der begge synes å være likeverdige. Men det er også alt. Og tungen på vektskålen er foreløpig en ukjent faktor.

Offeret har med sin taktiske opptreden så langt, bidratt til at løsningen på det nylig oppståtte problemet nå snart synes å være i boks. Det er derimot skjær i sjøen som nødvendigvis vil måtte ramme en av partene, siden denne tror han kan ta styringen. Det han ikke kjenner til er at bak hans rygg legges det planer som når det kommer for en dag - vil ramme ham unødig hardt om det ikke takles på en fornuftig måte. Det handler om å gå på egge-skall, samt krav til en diplomatisk tone for at ingen skal komme på defensiven. Alt står og faller på offeret som har spilt ydmyk og falsk. Den eneste måten han vet om, for å unngå et nytt drama. Det er da det skjer noe uventet!

Psykopaten har nemlig opplysninger som er i stand til å velte lasset. Han oppdager at den personen han burde forvente har et horn i siden til ham, ikke for ham har vært ærlig om sitt spill. Og er det noe psykopaten er dyktig på, så er det å overskue situasjoner som kan stille offeret i et negativt lys. Og siden han ikke har noe å tape kjører han etter oppdagelsen på med full guffe. For dette finner han seg ikke i. Nei, dette ble for drøyt for den manipulerende og løgnaktige mannen som for en stakket stund var overbevist om sin makt. Og er det noen som har funnet fred sammen, uten at han selv er blitt invitert inn i varmen, så ser han ikke bare sitt snitt til å ødelegge et godt vennskap; han kjører løpet helt ut - med krigserklæringer og forbannelser. For nå skal hun tas! At det i dragsuget faller noen uskyldige, ja det bryr han seg nøkken om.

http://no.wikipedia.org/wiki/Kafka-prosess

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar