torsdag 21. januar 2010

Paulus’ brev til efeserne

1Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige [i Efesos]

Kapittel 2: vers 1

«Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen under Guds vrede, vi som de andre.....»

Disse ordene er skrevet til alle mennesker som tror. Og har Bibelen som sin rettesnor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar