fredag 11. desember 2009

Lover blir brutt og får ingen konsekvenser for dem det angår

Har nå omsider – forøvrig langt over lovet behandlingstid - med bakgrunn i min egen sak om Forliksrådet i Oslo, blitt presentert avgjørelsen om det jeg antok i lang tid, om at Fylkesmannen ikke er rette instans for klager på sjikanerende oppførsel av FR's ledere/medlemmer. Anne Marie Oudmayer, som av statsadvokaten ble stemplet for å ha utført sin oppgave med karakteristikken «Grov uforstand i tjenesten» går fremdeles fri så vidt meg bekjent og sjikaneringen kan dermed fortsette ufortrødent. Hvilket i realiteten betyt at loven er brutt på vesentlige punkter. Se forøvrig innleggene der dette er vist til.

Har lest opptil 10 likelydende avgjørelser i løpet av 4-5 måneder, på klager som alle er nærmest en blåkopi av min egen opplevelse av Forliksrådet i Oslo. Vi er alle som en sjokkert over at rettssikkerheten er på et så lavt nivå i Norge, i et demokratisk styrt land der vi stort sett antar at vi er ivaretatt i henhold til lover, regler og sædvane.

Ser forøvrig ikke bort fra at det har vært en gradvis utvikling til det verre. Det fordi jeg har lest klagesaker som er likelydende fra andre deler av landet, og som er mer enn 10 år gamle. At vi nå har en regjering med en statsminister som ikke bare valser over sine egne samarbeidspartnere med dampveivals, men også over dem som har valgt ham til å lede oss under svært vanskelige omstendigheter i Norge, med mye frustrasjon blant folk flest. Det inntrykket man sitter igjen med er at døgeniktene får råde og at klager på disse blir som å skvette vann på gåsa.

At mange derfor ikke opplever at klagene deres fører frem, innebærer at den «grove uforstanden» som mange utfører i domstolens tjeneste får fortsette - ufortrødent.

Personlig har jeg ennå ikke bestemt meg for hvordan jeg skal gå frem ytterligere med dette. Det fordi jeg også opplever at responsen fra de jeg har hatt kontakt med hva gjelder dette temaet har vært forholdsvis laber. Hva det grunner i kan jeg bare gjette meg til. Folk er drittlei og har mistet enhver tro på at vi lenger har et samfunn med troverdige politikere. Offentlige undersøkelser de siste årene har vist at tilliten til våre politikere er nærmest lik null. Og med bakgrunn i denne refleksjonen mener jeg at ytterligere anstrengelser hva gjelder dette temaet spesielt og andre generelt er og blir bortkastet - så lenge vi har en sosialistisk regjering som leder folket uten mål og mening.

http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/08/grov-uforstand-i-tjenesten.html

http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/07/min-egen-surrealistiske-historie.html
http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/07/oppsiktsvekkende-u-kultur-i.html
http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/08/forliksradet-stopp-en-hal.html
http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/08/saken-min-erfaring-med-forliksradet.html
http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/08/har-vi-bruk-for-meklinger-og-ombud-og.html
http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/09/gar-det-mot-diktatur.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar