torsdag 8. oktober 2009

«Vær fruktbare og bli mange»!

Denne fornedrende debatten om hvem som har rett bør vite at uten å legge Guds ord til grunn er vi fortapte. Denne fortapelsen er det ikke alle som forholder seg til - og vi er alle fri til å gjøre våre valg. Når vi nå har en statskirke som lefler med Guds ord er det ikke underlig at det fremstår som om Norge er avkristnet for godt. At vi melder oss ut av statskirken er så vidt jeg kan bedømme kun et signal om at vi har valgt side. De Bibeltro kristne har valgt side. Jesus sier da også at det er kun en vei til frelse og det er via ham. Og siden jeg har nevnt rock-and-roll-presten Einar Gelius her i en annen anledning - så er det vel på tide å advare mot å la seg lede av denne mannen som kan sammenlignes med en blind som leder en blind; de havner begge i grøften.

Det er mange i dette landet og i hele verden som lefler med Guds ord. De lærer seg å forholde seg til bibelen utfra det som kiler så godt i øret, som det står. Men den veien er bred som fører til fortapelse. Og mange velger den veien. Det jeg personlig undrer meg over er alle disse som hevder å være intelligente men som ikke kjenner Guds ord, Bibelen. Vi leser og tar til oss kunnskap om alt mellom himmel og jord, men finner det problematisk å studere den boka som kan gi oss svar på både liv og død. Derfor fremstår det for meg som litt harry når tilsynelatende høyt oppegående mennesker sier de er ateister. Og enda verre når ordinerte prester i DNK ikke forholder seg til denne boka. For hvordan kom de seg gjennom den teologiske embets-eksamen, lurer jeg på!

De homofile hevder at de er kristne og at Gud elsker alle. Ikke nok med det men de hevder også at de har rett til å føre oss andre lukt til helvete gjennom sitt virke som forkynner i kirken. De tror ikke på en gud som gjør forskjell. Og kaller oss andre for fordømmende og ukristelige.

Dette er forøvrig ikke ment å være et innlegg i et forsøk på å omvende noen. Det jeg imidlertid har behov for å si noe om er det faktum at de som mener at ekteskapet er noe man kan inngå med hvem som helst alt etter som det passer; de lyver!

Ekteskapet ble faktisk innstiftet som en hellig handling allerede ved skapelsen av mann og kvinne. Det står i 1. Mosebok allerede innen Eva - som betyr kvinne, ble fristet i Eden. Det står at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru - og de to skal være ett! Dette som et påbud allerede da Gud skapte kvinnen - etter at han hadde skapt Adam - som betyr mann.

Allerede i skapelseshistorien, enda tidligere står det forøvrig enda tydligere hva Guds hensikt var med å skape mennesket. Det står: «Til mann og kvinne skapte ham dem». Og hva som burde være enda mer oppsiktsvekkende for disse som tror de kan endre Guds plan med oss; det står:

«Vær fruktbare og bli mange; fyll jorden»!

Klarere kan det vil ikke sies vil jeg påstå - men så er det altså så deilig å plukke ut av Guds ord det som klør så godt i øret.

Men altså: «som du sår skal du høste»!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar