torsdag 10. september 2009

Partiets talsmenn er drittlei

Fremskrittspartiets talsmenn er kanskje slitne nå? På Facebook-siden til Siv Jensen stilles det uttallige spørsmål fra potensielle velgere. Mange har knapt hørt om Frp kan det virke som; de stiller spørsmål som om de er totalt uvitende om partiets politiske ideologi. Men at de spør er positivt. At de ikke alltid får svar må de vel regne med. Det er visst stor pågang hver eneste dag. Og partiet har satt sine «rådgivere» på post og svarer som regel etter noen dager.

Et spørsmål som jeg har regisrert er stilt et par-tre ganger er hvordan partiet ser på temaet homofili . Som de fleste vet var det stor interesse rundt den nye ekteskapsloven som ble vedtatt med få stemmer. Og siden vi vet at de homofile kun er representert av en promille i befolkningen var det mange som ble såra og vonbråten over å bli rævkjørt på dette viset.

To partier utmerket seg og var aktive pådrivere mot at den loven som har eksistert siden tidenens morgen mer eller mindre, ble endret til en simpel lov der alle og enhver kan gifte seg med hverandre. Krf og Frp sa klart fra at de ikke støttet dette lovforslaget og at deres talsmenn var 100% imot. Dette og det faktum at selv kristne, som ikke ønsker at landet skal overflømmes av muslimer har av disse to grunner funnet veien over til Frp. Det er det ingen som har betvilt. Spesielt ikke det faktum at Krf's kjernevelgere har skiftet partitilhørighet.

Det faktum at potensielle velgere har stilt spørsmål til Siv&co om hvilke synspunkter de har på de homofiles rettigheter og det faktum at ingen i partiet av deres rådgivere har svart på dette, har jeg funnet tankevekkende. Jeg bestemte meg derfor for å svare utfra partiets eget ståsted med at Frp og velgerne er 100% imot den nye ekteskapsloven. Innlegget ble slettet. Jeg la det inn på nytt. Ingen utlegninger om homofile; kun det faktum jeg nevner her som er partiets politikk på det området.

Rådgiver Liljeroth ser seg nødt til å slette nok en gang og sender meg en mail. Den lyder som følger:

«FrP er et parti for alle og har programfestet at vi ikke vil diskriminere på bagrunn av kjønn, etnisitet eller religion. Det betyr at vi heller ikke gjør det mot de homofile eller lesbiske.At vi stemte mot ekteskapsloven, og er i mot adopsjon og assistert befruktning for homofile er av hensyn til barna. Noe vi også har redegjort for tidligere på Sivs side, og som står omtalt i vårt program.»

«At vi stemte mot ekteskapsloven» betyr retorisk at Frp stemte mot ny ekteskapslov og at vi dessuten dengang kunne notere oss at 100% var imot; enkelt og greit. Det som blir motstridende her for Liljeroth - er tydeligvis det faktum - at hun ikke er villig til å se at den korte setningen «at de stemte imot» er et signal til spørsmålstillere på Facebook om at ekteskapsloven og det faktum at partiet er - «i mot adopsjon og assistert befruktning for homofile» er relatert til ett og samme tema.

Her mener jeg vi ser en bevisst eller ubevisst fornekting av det faktum vi velgere tror på, nemlig at Frp er villig til å bidra til å få satt en strek over denne perverse loven sammen med Krf. De er imidlertid ikke enige seg imellom hvordan de skal formidle dette til spørsmålstillerne nå før valget. Alle blir «invitert» inn i varmen til Frp. Derfor uteblir svaret. Og derfor ønsker de ikke at jeg taler deres sak, les: velgernes, - formulert med min retorikk.

Uærlig? Eller bevisst omgåelse av sannheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar