mandag 7. september 2009

Forliksrådet lyver – Fylkesmannen trenerer

Forliksrådet har svart Fylkesmannen hva gjelder min klage, jfr http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/08/saken-min-erfaring-med-forliksradet.html

Ikke uventet trenerer arkivansvarlig Kluften hos Fylkesmannen etthvert forsøk fra meg på å få saken min overført på mail. Jeg har bestilt den for flere dager siden. Også via saksbehandler Åshild Moi, men fremdeles mandag den 7.september har jeg ikke mottatt noe som helst. Saken min ble journalført den 27.8. og er mottatt av andre som har bestilt den i hht prosedyre om dette!

Svaret er til tross for denne treneringen gjennomgått - fordi «andre» har vært velvillige og oversendt den via sin egen mail.

Svaret fra Forliksrådet er løgn! Er ikke stort mer å si om det.

Imidlertid kan jeg opplyse om at saken min ikke lenger blir behandlet av rådgiver/fylkesmann Moi, men av Kluften som er ansvarlig for arkivet.

Dette virker ureglementert men jeg jobber med saken som vil bli belyst i sin fulle bredde.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Forliksråd 2 har 3-4 saker pr time og ca 15-20 saker pr dag og møter en rekke mennesker i
løpet av dagen. Det er derfor ikke mulig å huske i detaljer hva som blir sagt. "

Dette er en vanlig del av svarene forliksrådet gir på klager.

Dette er en av grunnene til hvorfor flere opplever at forliksrådet ikke fungerer. Er saken ikke en plankekjøring har de ikke tid til å få belyst saken. Da er målet å få saken ferdig på 15 minutter, om den blir skikkelig behandlet er av mindre betydning

Anonym sa...

Jeg har også en ganske tilsvarende sak som din, men jeg klagde ikke på det som foregikk i møtet. Jeg hadde allerede en annen klage…

Før møtet i forliksrådet hadde jeg sendt en klage til forliksrådet på grunn av ureglementert innkalling til møtet.
I møtet skjedde følgende:

1 Forliksrådet brukte lang tid i møtet for å argumentere mot klagen jeg hadde sendt på forliksrådet, og som ikke hadde noen relevans for møtet. Dette var en sak jeg og forliksrådet var dypt uenige i og som forliksrådet og jeg var motparter i. Det betyr at de blandet sakene og i hvertfall ga meg følelsen av å ha forliksrådet i mot meg.

2 Under møtet ble jeg hele tiden avbrutt før jeg kommer til mine poeng (og i slike sammenhenger fatter jeg meg i korthet.

3 Motparten hadde ikke satt seg skikkelig inn i saken og kommer rett som det er med feil påstander, som jeg kan motbevise. Jeg ble avbrutt før jeg får finne det frem.

4 Formannen kommer med flere spørsmål som jeg oppfatter som negativt ladd mot meg.

5 Etter en stund sier Formannen at nå har han forstått saken. Jeg fikk ingen gehør da jeg sa at jeg fortsatt ikke hadde forstått den. Jeg satt da med inntrykket, forlik eller tap.

6 Under forliksforhandlingene fikk jeg ikke begrunne hvorfor jeg aksepterer det ene og ikke det andre. Det ble som pruting uten argumentasjon.

7 jeg tror at en av representantene for motparten skjønte både at de ikke skulle ha gått til forlikssak og at forliksrådet ikke opptrådte profesjonelt. De var i hvertfall ikke harde i prutingen.

Sidsel Dahl sa...

Hei. Dette du beskriver er antagelig bare toppen av is-fjellet! Jeg mottar opplysninger som ligner din erfaring og vil gjøre det jeg kan for å få et større fokus på det som oppleves som en u-kultur i Forliksrådet, og noe det bør settes en stopp for!

Sidsel Dahl sa...

Hei. Til ditt poeng med at Forliksrådet tar for seg 3-4 saker i timen er skandalløst. Og at de ikke husker ...er noe tøv, de har jo en referent som noterer.

Nugg sa...

Sidsel Dahl- hvordan kommer jeg i kontakt med deg?
Jeg har et par saker - og du kommer som gudesendt;)

Sidsel Dahl sa...

Nugg. Du kan maile meg på future-48@hotmail.com.
Beklager at jeg ikke har oppdaget denne beskjeden før nå.

Legg inn en kommentar