fredag 25. september 2009

Bare et tidsspørsmål innen velferdskassa er tom!

I 2010 blir ikke norskundervisning for s.k. asylsøkere, som har fått bosettingtillatelse i kommunen lenger gratis.

Mens derimot disse som ikke forlater landet, men blir boende på asylmottakene – disse blir nå tilgodesett av staten med NOK 16.200,- per person for å lære seg norsk! Samt disse som ennå ikke er vurdert. Ungene deres blir prioritert inn i de barnehageplassene, som Jens har stilt til disposisjon med eller uten personale, riktignok - og de litt eldre og voksne skal nå tildeles en sum hver av vår velferdskasse for å lære seg et språk, de fleste av oss håper de aldri får bruk for.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Utdanningsavdelingen, viser til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) rundskriv 05/09 som blant annet omhandler norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Dette iflg IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som nevnt her.

Det er jo ikke pent å banne men ikke dessto mindre gjør dette meg ganske forbannet. Nitten s.k. asylsøkere er i hht Fylkesmannen i en sak tilgodesett med NOK 307.800,- fra det s.k. Integreringsdirektoratet. Med andre ord her gjelder ikke kun disse som har fått opphold i landet og som skal hjelpes til integrering, men også disse som baner seg vei inn i landet vårt og påstår at de er forfulgt i hjemlandet. Og som attpåtil kommer hit med et kriminelt rulleblad de selv har opprettet dengang de kastet ID-papirene i en eller annen dass ved Svinesund.

La meg ytterligere tilføye hva Fylkesmannen i Oslo, som har bevilget disse pengene fra vår velferdskasse sier om «målet» for denne forkastelige ordningen:

Målet med tilskuddet er at asylsøkere skal tilegne seg basisferdigheter i norsk slik at de kan kommunisere på enkelt norsk i mottaket og i lokalmiljøet.

Eller for den saken skyld når de skal i butikken for å handle halalslaktede høner!

La oss dermed anta at i norske asylmottak vil det bli sittende 15.000 bare i år 2009. Med minimale regneferdigheter kan da hvem som helst regne seg til at den summen vi skattebetalere må ut med, er sier og skriver – NOK to-hundreogførtitre-millioner! For et norsk-kurs!

Og dette uten at disse menneskene engang har fått søknadene sine behandlet! For ikke å snakke om at vi vet at hver og en får NOK 100,- dagen til mat (minst). Noe som utgjør NOK en-million-femhundre-tusen . Og sånn kan vi faktisk gradvis regne oss til hva det koster den norske stat, les: Ola og Kari-skattebetalere, å drive med u-hjelp på hjemmebane!

Men skal du spekulere som privatperson er det jo bare å åpne ett eller annet nedlagt småbruk og søke om driftspenger og tilskuddet kommer prompte fra de enkelte fylkesmennene uten at du trenger å bekymre deg om verken drift eller resultat. Går det hele i dass er det vi skattebetalere som går konkurs.

http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/09/asylskere-eller-turister.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar