søndag 27. september 2009

Asylsøkere kjøper seg adresser

Det er slått fast i en fhv omdiskutert dom at politiet har rett til å se dine ID-papirer hvis de mener det er grunn til å be om det. Men hva om de selv har utstedt dette ID-papiret og vet eller antar at informasjonen er falsk?

Eks-representanten Chaudhry,SV som nå endelig er ute av Stortinget har i sommer stilt et spørsmål til Stortinget flg: «Hvor langt har arbeidet med å utstede ID-kort til asylsøkere og flyktninger kommet og når kan de forvente å få utstedt slike ID-kort»?

For et par år siden ble det stilt undrende spørsmål til det faktum at asylsøkere og flyktninger i Norge som avventer avgjørelse om asyl eller oppholdstillatelse kan få førerkort med 4 års varighet. Spørsmålet ble stilt av Per-Willy Amundsen, Frp med begrunnelse i det faktum at det frem til da var dette registreringsbeviset for asylsøkere utstedt av politiet, og ble akseptert som gyldig ID. Problemet er bare det at identiteten i mange tilfeller kan være oppdiktet.

Videre ble der stilt spørsmål ved det faktum at asylsøkeren når han fikk avslag ville kunne fortsette å bruke dette ID-beviset i andre tilfeller der det ble forventet. Bankene har visstnok hittil satt seg på bakbena og eks-representanten fra SV etterlyser altså nå et svar på når alle asylsøkere som har lovlig opphold i landet skal få utstedt et ID-kort med bilde, signatur og fødested.

Greit nok men hvordan skal man forsvare at asylsøkere som bor her og blir innvilget ikke bare oppholdstillatelse på feil premisser men i tillegg får et ID som man altså antar ikke er identisk med personen?

I Sverige ble det i Svenska Dagbladet i mars i år opplyst om at asylsøkere kjøper seg adresser. Og selvsagt er dette fenomenet også nådd Norge, og selvsagt noe media ikke har til hensikt å bry seg med. Som så mye annet de venstrevridde mediene i Norge ikke bryr seg med - av politisk korrekte grunner!

Men er det grunn, spør jeg meg til å mistenke norske myndigheter at de er blitt så slepphendte at de når de ikke makter komme seg gjennom asyl-søkerbunken på 20.000 rett og slett har begynt å forholde seg til at asylsøkere som ialle fall har en adresse utenfor asylmottaket og i tillegg også en jobb å vise til - at dette blir et argument for at ID-bevis nå utstedes i hytt og pine?

For det er en kjensgjerning at det er altfor lett for asylsøkere å få identifikasjonspapirer som førerkort og bankkort. Dette har PST-sjef Jørn Holme slått fast ved flere anledninger:

«Asylsøkere og flyktninger i Norge som avventer avgjørelse om asyl eller oppholdstillatelse kan få førerkort med 4 års varighet. Registreringsbevis for asylsøkere, utstedt av politiet på grunnlag av vedkommendes egne opplysninger, er hittil blitt akseptert som gyldig legitimasjonsbevis ved tildeling av førerkort. Denne praksisen gjør det mulig for personer med uavklart identitet å skaffe seg falsk legitimasjon. Om asylsøknaden blir avslått, vil asylsøkeren fortsatt kunne bruke førerkortet som falsk ID, ikke bare i Norge, men i resten av verden også"!

At alt dette og mer til koster oss skattebetalere flesk - kan man i allefall konstatere.

http://www.sveriges-television.com/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33538&a=1499250&lid=puff_1499250&lpos=rubrik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar