torsdag 27. august 2009

Tåka ligger lavt i terrenget om dagen

Snakk om å tåkelegge virkeligheten! Har akkurat sett en debatt der en far forteller at han valgte en annen skole for sin datter enn det som var naturlig avstands messig sett. For hvilken anvarsfull mor eller far vil sende sitt barn til en skole der muslimene er i flertall? Problemstillingen er ikke uaktuell da vi som følger med vi vet hvilke interesser og særinteresser muslimene i Norge har tillagt seg. Går man til hjemmearenaen har vi mødre som aldri har lært seg norsk og der hun nekter å la seg integrere og flakser fremdeles rundt i gatene i flagrende fugleskremselspregede gevanter. Og der barna allerede innen de har lært seg å gå ,iføres hijab. I tillegg har de skaffet seg arabiske TV-kanaler og det ikke uten grunn.

De ønsker for det første ikke å identifisere seg med norsk kultur og vårt levesett. For det andre og tredje og fjerde; ungene får ikke ha norske venner og de får ikke delta i idrettsarrangement på lik linje med norsk etniske barn. Jeg vil anta at på en skole som Mortensrud som ble nevnt som en skole med 98% minoritetselever der er det allerede innført delt svømmeundervisning. Ungene lærer at kropp er noe syndig og dusjer med klærne på. Hva gjelder diverse verdslige feiringer vil jeg vel også tro at på en sånn skole der hopper man bukk over julefeiringer, påskefeiringer og alle de hedenske høytidene vi alltid har feiret og som er en del av norsk kultur.

Spørsmålet er dermed skal vi som nordmenn få lov til å fremholde vårt forhold til norsk kultur og er dette mulig på en skole med 98% muslimer? Selvsagt ikke! Nå har riktignok dagens sosialistiske regjering lykkes med nær sagt å avkristne samfunnet generelt og skolene spesielt, og det er innlysende at med ateistenes holdning til vår kristne kultur så blir det ikke enklere å fastholde vår norske, med muslimsk majoritet. Det er også innlysende.

Hva gjelder barns evne og lyst til å konkurrere så er det heller ikke innlysende at dette er et mål hos muslimer, heller tvert imot. Det gis klare uttrykk for at muslimske ungdommer slutter på skolen etter det 9. trinnet. Disse forsvinner altså ut av bildet og dermed synliggjør et fenomen vi ikke har sans for. Nemlig viktigheten av det å oppmuntre barna våre til å få seg en god utdannelse. Barn blir gjerne smittet av hverandre på godt og vondt. Med andre ord kan det hevdes at den sunde kultur ikke vil bli ivaretatt på en skole med muslimsk majoritet.

De ekstreme eksemplene der bilder av grisunger eller tegninger av de samme blir revet ned fra veggene i offentlige rom skal jeg la ligge. Ei heller skal jeg tematisere det faktum at barna våre blir utsatt for overgrep på skoleveien der muslimske barn også vandrer og blir frastjålet mobiler og lignende.

Nei, vi vet så utmerket godt hvorfor den faren valgte bort Mortensrund skole, vi trenger ikke late som vi ikke forstår eller gjøre som de tre politikerne gjorde på debatt i NRK – tåkelegge faktum med å snakke om hvor "viktig det er for de ovenfor nevnte å lære seg norsk". Dette er bull-shit fordi vi vet at det handler om noe langt mer enn å lære seg norsk. Det handler om det faktum at disse faktisk ikke ønsker å bli «norske» overhode. Det er det det dreier seg om!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar